Marcel den Rooijen
✉ Kimbrenstraat 5
6171AV Stein, Netherlands
✆ +31 6 11 368 777
© Copyright Marcel den Rooijen 2014-2020
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze website (en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Marcel den Rooijen. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Marcel den Rooijen.
All images and texts appearing in this web site are the exclusive property of Marcel den Rooijen and are protected under the Dutch and international copyright laws. The images and texts may not be reproduced, copied, transmitted or manipulated without the written permission of Marcel den Rooijen. Use of any image or text as the basis for another concept or illustration (digital, artist rendering or alike) is a violation of the Dutch and international copyright laws. All images and texts are copyrighted © 2014-2020 by Marcel den Rooijen. If you are interested in using any image or text, please write me an e-mail.